masoud@banisadr.info

 ای ميل جهت ارسال مطالب :

الزامات بحث:

در این وب سایت شما میتوانید در خصوص بحثهایی پیرامون آزادی و دموکراسی  در ایران و اسلام و یا در نقد و یا تائید مطالب مطروحه از جانب من و یا در کتاب زندگینامه من نقطه نظرات خود را بیان نمائید.

* از پذیرش مقالات توهین آمیز و نامربوط به موضوع این وب سایت معذوریم.