از: ابراهیم خدابنده

به: فرستنده نامه زیر

تاریخ: 5 تير 1385

 

نامه ای به صورت زیر به زبان persianglish برایم ایمیل کرده بودید:

 

 

"از: Diego Batidel

 

واقعا من متأسفم که در سال 2003 در آکسیون های اعتراضی برای تو خائن شرکت کردم.

 

بدان که رژیم وارد فاز اضمحلال شده و بزودی سرنگون خواهد شد.

 

رود خروشان شهیدان در پرتوی مهر تابان ضامن پیروزی خلق ماست."

 

 

یک متن که ظاهرا به فارسی باید باشد نیز به دنبال مطلب فوق در نامه تان بود که به هر نحوی که تلاش نمودم قابل استفاده نشد و لذا از محتوای آن کاملا بی اطلاع هستم. این مشکل البته در بسیاری از سایت های مربوط به سازمان مجاهدین خلق نیز وجود دارد که از خطوط قدیمی بعضا دستکاری شده استفاده میشود که قابل خواندن برای عموم نیست. در حال حاضر خطوط فارسی استانداردی وجود دارد که همه در داخل و خارج از کشور از آنها استفاده میکنند.

 

نامه شما حاوی سه جمله است که با دو جمله آخر آن کاری ندارم چون بهرحال نظر خود را به اطلاع من رسانده اید. اما در جمله اول اشاره کرده اید که در سال 2003 در آکسیون های اعتراضی برای من شرکت کردید. اولین سؤال من اینست که چرا این کار را کردید؟ اگر بخاطر دفاع از حقوق یک زندانی بود و حرفتان این بود که چرا آقای جمیل بصام و من را در سوریه دستگیر کرده و به ایران و به زندان اوین آوردند و خواهان احقاق حقوق ما به عنوان زندانی سیاسی شدید که موضوع از آن زمان تاکنون در محتوا و در سابقه امر فرقی نکرده است و دلیلی ندارد که پشیمان شده باشید. تنها فرقی که کرده است اینست که ما آنزمان بطور مطلق سر سپرده سازمان و رهبری آن بودیم و الان سؤالات و ابهامات و بعضا انتقاداتی را مطرح میکنیم. آیا فرق دیگری هم کرده است؟ چرا از اعتراض خود در خصوص ما پشیمان شده اید؟ آیا الان دیگر اعتراضی ندارید و معتقد نیستید که حقی از ما ضایع شده است و یا ترجیح میدهید حقوق ما پایمال شود؟ اگر الان احیانا آنطور که برداشت آن زمان شما بود ما شکنجه و اعدام شویم از نظر شما دیگر اشکالی ندارد؟

 

اگر سرتان را درد نیاورم می خواهم توجه شما را به یکی از خصوصیت های بارز فرقه ها جلب نمایم. البته سازمان در نوشته های خود تلاش میکند مقوله فرقه را مینیمیزه کرده و تنها صحبت از سکت بنماید و تعریف صرفا سیاسی سکت و سکتاریسم و سکتاریست را مطرح کرده و آنرا در خصوص خود رد کند. در حالیکه بحث فرقه((Cult یک بحث فراگیر علوم انسانی و جامعه شناسی و روانشناسی است که هیچ ربطی به اعتقادات و ایدئولوژی و عملکرد سیاسی گروه مربوطه ندارد. بحث صرفا به متدولوژی و روش های کار سازمان یا گروهی که فرقه نامیده میشود مربوط میگردد. سیستم فرقه عبارت از برقراری یک نوع رابطه خاص و غیر متعارف بین رهبری گروه و پیروان آن است که در همه فرقه ها یکسان میباشد.

 

فرقه ها هر ایدئولوژی یا سیستم اعتقادی که داشته باشند و به هر شکل و نوعی که ظاهر گردند کاملا شبیه به هم بوده و از قانونمندی های مشترکی پیروی میکنند. به قول دکتر مارگارت تالر سینگر در کتاب "فرقه ها در میان ما"، فرقه ها در ظاهر انواع بسیار گوناگون دارند ولی دارای تم واحدی هستند و در متد ها و روشهایی که بکار میگیرند کاملا مانند هم عمل می نمایند. وی معتقد است که به ایدئولوژی و سیستم فکری فرقه ها نباید کاری داشت و باید تنها به متدهایی که این گروه ها در درون تشکیلات خود برای تأثیر گذاری روانی بر روی اعضا بکار میگیرند پرداخت که در خصوص همه فرقه ها مشابه یکدیگر است.

 

در تمامی فرقه های سراسر دنیا در طول تاریخ، ارزش گذاری انسان ها بر مبنای دوری و نزدیکی فرد از رهبری صورت گرفته و میگیرد. هر کس به میزانی که سر سپرده و مطیع رهبر بوده و عواطف و روح و جسم و ذهن خود را در اختیار او قرار داده باشد انسان است. هیچ فرقه ای از این قاعده مستثنی نیست. اگر شما رهبری را بدون چون و چرا بپذیرید انسانی متعالی و برتر از تمامی خلائق هستید ولی به محض اینکه اولین انتقاد یا اعتراض یا حتی کوچکترین سؤال را در خصوص عملکردهای رهبر مطرح نمائید به خائن و جاسوس و مزدور تبدیل شده و مهدور الدم میشوید. این قانون کلی تمامی فرقه هاست. در فرقه ها جدا از نوع و سیستم فکری شان تنها یک شاخص ارزشی و یک معیار ارزیابی وجود دارد و آن سرسپردگی به رهبری تام الاختیار خود انتصابی است که همه چیز حول تمایلات او شکل میگیرد.

 

زمانی که من همچنان تمامی خون و نفس خود را در اختیار رهبر قرار داده بودم، شما در آکسیون های اعتراضی شرکت کردید. می خواهم بپرسم که شما به چه چیزی اعتراض داشتید؟ چرا دیگر اعتراض ندارید؟ آیا حالا عملکرد رژیم را تأیید میکنید و موافق حرکت آن روز هستید. اگر نیستید پس همچنان باید معترض باشید و نه اینکه نسبت به کارتان متأسف شده باشید. در حال حاضر من آن سرسپردگی که در گذشته نسبت به رهبری سازمان داشتم را ندارم و فکر میکنم که او نیز میتواند مورد انتقاد قرار گرفته و در خصوص عملکردش به عنوان رهبر سازمان مورد سؤال قرار گیرد. آیا به غیر از این هم از نظر شما جرمی داشته ام؟ اما در تفکر فرقه ای این بالاترین جرم است که فرد را از اعلی علیین به اسفل ااسافلین سقوط میدهد بطوری که شما دیگر معترض هر گونه برخوردی که احیانا رژیم با من داشته باشد، علیرغم اینکه ظاهرا دشمن اصلی شماست، نیستید.

 

بگذارید با صراحت صبحت کنم. اگر شما بخاطر تعلق خاطر خود به سازمان مجاهدین خلق و رهبری آن و نه بخاطر دفاع از آزادی و حقوق یک زندانی سیاسی در آکسیون های اعتراضی شرکت کرده اید بنابراین خواهش میکند که دیگر از من طلبکار نباشید چون من شخصا به عنوان فردی که تفکر آزاد را برگزیده ام هیچگونه سمپاتی نسبت به انگیزه شما ندارم؛ و اما اگر فارغ از هر موضع سیاسی که من در قبال سازمان داشته باشم به عنوان یک انسان که حتی مخالف شماست، مدافع حقوق من هستید از شما بی اندازه سپاسگزار بوده و به انگیزه مقدس و متعالی شما احترام میگذارم و البته دلیلی نمی بینم که الان از اعتراض آن روز خود پشیمان شده باشید.

 

یک توصیه دارم و آن اینست که اگر بدتان نیاید و حمل بر جسارت نکنید نامه خود را به یک روانشناس متخصص امور فرقه ها نشان بدهید و داستان را تماما برایش تعریف کنید و بگوئید که شما چنین واکنشی نشان داده و چنین نامه ای نوشته اید. او قطعا به شما خواهد گفت که شما به لحاظ ذهنی و روانی از یک فرقه تأثیر گرفته و به درجاتی مانیپوله (Manipulate) شده اید. اگر چنین جوابی نگرفتید من حرف خود را پس گرفته و به هر رهنمودی که شما بدهید عمل خواهم کرد. توصیه بعدی من اینست که در خصوص بحث جامعه شناسانه و روان شناسانه فرقه ها (و تأکید میکنم نه سکت به مفهوم سیاسی آن) تا جایی که میتوانید مطالعه بنمائید. قطعا مشابهت های بیشماری با سازمان مجاهدین خلق خواهید یافت.

 

بسیاری از کسانی که نسبت به نحوه دستگیری و بازداشت و بازجویی خانم مریم رجوی در 17 ژوئن 2003 یا مواردی دیگر در خصوص برخورد با سازمان مجاهدین خلق اعتراض کردند از مخالفین سرسخت سازمان مجاهدین خلق بودند ولی آنها جدا از مواضع خانم رجوی یا عملکرد سازمان مجاهدین خلق خواهان اجرای عدالت و رعایت حقوق شهروندی بودند. البته سازمان در چهارچوب فرقه که همه را یا "بر خود" و یا "با خود" میداند ممکن است از چنین اقداماتی تعبیر حمایت از خود داشته باشد. ولی در واقعیت دنیای امروز چنین عملی کاملا مفهوم روشنی داشته و به هیچ وجه حمایت از مواضع کسی محسوب نمیشود.اعتراض آنها فارغ از اینکه خانم رجوی چه موضع اعتقادی یا سیاسی داشته باشد پا بر جاست. آنها این کار را برای انسانیت و برای دفاع از حقوق دموکراتیک انسان ها انجام دادند و لذا طلبی هم از خود خانم رجوی به خاطر کاری که کرده اند ندارند و چنانچه اگر خانم رجوی حرفی خلاف نظر آنها بزند از کار خود متأسف نشده و اعتراض خود را پس نمیگیرند.  

 

خلاصه کنم سؤال مشخص من از شما اینست که آیا حالا شما اعتراض آن روز خود را پس گرفته و کار آن روز رژیم را تأیید میکنید و دیگر معترض نیستید؟ اگر چنین است و صرفا بخاطر انتقاد من به رهبری سازمان عقب کشیده اید قطعا شما به لحاظ ذهنی متأثر از یک فرقه هستید و نیاز مبرم به کمک دارید چون استانداردهای دنیای واقعی امروز (و نه دنیای مجازی فرقه) مغایر با این است.

 

از اینکه زحمت کشیده و برایم نامه نوشتید بی اندازه متشکرم. خوشحال خواهم شد اگر باز هم مرا از نظرات خود مطلع گردانید. از اینکه این نامه طولانی شد عذر خواهی میکنم. منتظر نامه های بعدی تان هستم.

 

با آرزوی بهروزی

ابراهیم خدابنده

 

Ebrahim_khodabandeh_2006@yahoo.com


 

با تشكر از شما بخاطر ورود به این وب سایت  در معرفی آن باید بگویم که آنرا به تشویق دوستانم با اهداف و ملاحظات زیر طراحی و ایجاد کردم:

  • با توجه به چاپ خلاصه خاطرات زندگیم به انگلیسی  و ترجمه آن به فارسی اینجا محلی است برای مشتافان تا اصل آنرا ملاحظه نمایند.

  • از آنجا که کتاب تنها داستان زندگی من بدون جهت گیری و نتیجه گیری خاص و جامع سیاسی و فلسفی است. اینجا محلی است جهت پاسخ به سئوالات و بیان نقطه نظرات من.

  •  امیدوارم در آینده این سایت محل برخورد آرا و عقاید افرادی شود که انسانها را سیاه و سفید ندیده و طرفدار تحمل پذیری میباشند. همچنین محلی برای ارائه آرا و عقاید دوستداران و کاوشگران فهم آزادی و دموکراسی در ایران و اسلام شود.

  • در این وب سایت و در مقالات نوشته شده بوسیله من، از بکار گیری وذکر القاب، تیتر و عنوان افراد که میتواند بکارگیری آنها حمل بر تأئید و عدم بکارگیریشان حمل بر رد و مخالفت با آنها شود معذورم مگر در مواردی که عنوان بخشی از نام فرد شده مثل "ستار خان" و یا " باقر خان" و یا "ملا صدرا" و..

  • در فاکت آوری از دیگران و در مقالات ارائه شده توسط دیگران کلمات و صفات توهین آمیز حذف میگردد.

  • استفاده از مطالب اين وب سايت با ذکر ماخذ و نام وب سايت بلامانع است.


For problems or questions regarding this web contact [M@Banisadr.info].
Last updated: 12/31/07. x