FACTnet

شبکه مبارزه علیه تاکتیک های القایی (فاکت نت) تأسیس 1993

 

چگونه میتوان یک فرقه مخرب را تشخیص داد

Cómo determinar si un grupo es un culto destructivo

 

س) هر کسی میتواند بصورت غیر عادلانه به یک گروه که با آن مخالف است حمله کرده و آنرا یک فرقه بنامد یا بگوید که آنها از تکنیک های کنترل ذهنی القایی استفاده میکنند. فاکت نت چگونه میتواند از بروز چنین مسئله ای جلوگیری نماید و راهی نشان بدهد که بتوان بصورت منصفانه مشخص نمود که آیا یک گروه فرقه هست یا نه؟

 

ج) فاکت نت معیارهای مشخصی را برای معین کردن اینکه آیا سیستم کنترل ذهنی مورد استفاده قرار میگیرد یا خیر بکار میگیرد، و توصیه نمیکند که سازمان ها را بدون تحقیقات مکفی و بدون به قطعیت رسیدن بر اساس مدارک دقیقی که معیارهای مربوطه را تأیید نمایند مخرب یا خطرناک توصیف کرد. این معیارها سه دسته هستند.

 

اولین دسته از این معیارها مربوط به خود گروه است که معین میکند آیا از مجموعه ای از تاکتیک های کنترل ذهنی مشخص استفاده میکند یا خیر. لطفا به مقاله "بازنگری فنی در خصوص تاکتیک های کنترل ذهنی" در http://www.factnet.org/rancho1.htm  برای جزئیات بیشتر رجوع کرده و به http://www.factnet.org/coercivemindcontrol.html برای مطالعه این مقاله و خلاصه آن مراجعه نمائید. این دو سند حاصل کار دکتر مارگارت سینگر Margaret Singer  پروفسور دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و مقام برجسته مطلع در کل جهان در خصوص تکنیک های کنترل ذهنی و فرقه ها میباشد.

 

دومین دسته از این معیارها تعاریف عناصر مشترک  دیگری است که به سیستم کنترل ذهنی مربوط  میشوند. این همان معیارهایی است که در مدل هشت نکته ای رابرت جی لیفتون در خصوص بازسازی فکری آمده است. لطفا به مقاله "مدل هشت نکته ای رابرت جی لیفتون در خصوص بازسازی فکری" در http://www.factnet.org/rancho1.htm مراجعه نمائید. اگر اغلب نکات ذکر شده در مدل ارائه شده توسط لیفتون در یک سازمان فرقه ای مورد استفاده قرار میگیرد، به احتمال قوی آن سازمان یک فرقه خطرناک و مخرب است.

 

سومین سری از این معیارهای در خصوص تعاریف عناصر مشترک در فرقه های مخرب و خطرناک  است. بخش زیر به شما کمک میکند تا برخی از این عناصر معین و معیارها را بشناسید.

 

خصوصیات مشترک فرقه هایی که بالقوه مخرب و خطرناک هستند

 

فرقه در ساختار تشکیلاتی اش خودکامه و تمام خواه است. رهبر به عنوان مقام عالی محسوب میگردد. او ممکن است بخشی از قدرت خود را به تعدادی از زیردستانش به منظور اینکه مطمئن شود اعضا به خواسته ها و موقعیت رهبر گردن مینهند تفویض نماید. هیچ فرجام خواهی در خارج از سیستم رهبر، بر فرض به سیستم قضایی بالاتر، وجود نداد. برای مثال، اگر یک معلم مدرسه احساس کند که از طرف مدیر با او رفتار ناعادلانه ای شده است، او به مرجع بالاتر شکایت می نماید. در فرقه، رهبر ادعا میکند که تنها و آخرین مرجع حکمیت در خصوص همه مسائل است.

 

رهبران فرقه کاریسماتیک، خود رأی، و سلطه گر هستند. آنها پیروان را وادار میکنند تا خانواده، مشاغل، سوابق کاری، و دوستان خود را در جهت پیروی از آنان ترک کنند. آنها سپس کنترل خود را بر تمامی متعلقات، دارایی، و زندگی پیروانشان اعمال مینمایند.

 

رهبران فرقه افرادی خود انتصابی و قدسی مآب هستند که ادعا میکنند دارای مأموریت خاصی در جهان می باشند. برای مثال، رهبران فرقه بشقاب پرنده ادعا میکنند که مردم فضایی آنها را مأمور کرده اند تا مردم را به مکان خاصی هدایت کنند تا منتظر سفینه فضایی باشند.

 

رهبران فرقه خود را مرکز ستایش اعضا قرار میدهند. کشیشان، خاخام ها، رهبران مذهبی، رهبران دموکراتیک، و رهبران جنبش های مردمی اصیل ستایش را متوجه خدا، اصول انتزاعی، و آرمان های گروه مینمایند. رهبران فرقه، در مقابل، عشق، تعهد، و وفاداری را بر روی خود متمرکز مینمایند.

 

فرقه در کنترل نمودن رفتار اعضای خود توتالیتر است. فرقه ها به میزان زیادی در خصوص پوشش، تغذیه، زمان کار و خواب و استحمام و همینطور اعتقادات، تفکرات و گفتار اعضای خود دیکتاتور هستند.

 

فرقه دارای دو مجموعه از اخلاقیات است. از اعضای فرقه خواسته میشود تا در درون گروه گشاده و صادق باشند، و تمامی آنچه دارند را در برابر رهبر اعتراف نمایند. از طرف دیگر، آنها تشویق میشوند تا بیرونی ها و غیر عضو ها را گول زده و مورد سوء استفاده قرار دهند. مذاهب رسمی به اعضای خود می آموزند تا با همه صادق و راستگو باشند، و یک مجموعه از اخلاقیات را دنبال نمایند.

 

فرقه اساسا دارای تنها دو هدف است، جذب اعضای جدید و جمع آوری پول. مذاهب رسمی و جنبش های مردمی نیز ممکن است عضو گیری کرده و به جمع آوری پول مبادرت ورزند. بهرصورت، تنها هدف آنها بزرگتر شدن نیست؛ چنین گروه هایی ارتقای زندگی اعضای خود و بطور عموم نوع بشر را به عنوان اهداف خود دنبال میکنند. فرقه ها ممکن است ادعا کنند که در جهت منافع جامعه فعالیت میکنند، ولی در حقیقت این تنها یک ادعا یا یک ژست سیاسی بیش نیست. تمرکز آنان همیشه منحصر بر جذب اعضای جدید و جمع آوری پول است.

 

فرقه ظاهرا پیشتاز و ممتاز است. رهبر ادعا میکند که سنت شکنی کرده، ارزش جدیدی ارائه نموده، و تنها سیستم عملی برای تغییراتی که مشکلات زندگی یا مصائب جهان را حل خواهند کرد را بوجود آورده است. در عین حالیکه چنین ادعایی دارد، فرقه مخفیانه از سیستم های القائات روانی بر روی اعضای خود استفاده میکند تا توانائی آنان را برای مورد سؤال قرار دادن ادعاهای رهبر و فرقه کاهش دهد.

 

در خصوص مارگارت تالر سینگر بیشتر بخوانید.

Read More about Margaret Thaler Singer

 

ما قویا توصیه میکنیم  در خصوص مطلب "طیف نفوذ" مطالعه نمائید.

طیف نفوذ و مجاب سازی

Continuum of Influence and Persuasion

مطالب "فاکت نت" در ارتباط با موضوع بالا جهت مطالعه:

 • آیا کسی تلاش میکند تا بصورت غیر متعارف بر روی شما اعمال نفوذ نماید؟ influence you

 • طیف نفوذ و مجاب سازی Continuum of Influence and Persuasion

 • خطر فرقه ها در حال گسترش است. (18 سپتامبر 1998) Danger of Cults

 • تاکتیک های کنترل القائی ذهن، یک مرور کوتاه  short overview

 • کنترل ذهن چیست؟ What is

 • کنترل ذهن چگونه عمل میکند؟ work

 • پرسش و پاسخ در خصوص کنترل ذهن  Q & A

 • کنترل ذهن و مذهب religion

 • علائم هشداردهنده یک فرقه مخرب Warning signs

 • چگونه میتوان یک فرقه مخرب را تشخیص داد؟ destructive cult

 • گزیده ای از کتاب "فرقه ها در میان ما" نوشته دکتر مارگارت تالر سینگر

  Margaret Singer   Excerpts from

 • کنترل ذهن وجود خارجی دارد. Mind Control Exists

 • "چگونه صدمات روانی ناشی از مورد سوء استفاده قرار گرفتن در یک فرقه را درمان کردم" نوشته لورنس ولرشایم.  How I healed

 

ما قویا توصیه میکنیم که شما مطلب "کدهای اخلاقی برای راهنمایی های معنوی" را بخوانید.

کدهای اخلاقی برای راهنمائی های معنوی

 

CODE OF ETHICS FOR SPIRITUAL GUIDES

 

 

 

 

 

 

 


 

با تشكر از شما بخاطر ورود به این وب سایت  در معرفی آن باید بگویم که آنرا به تشویق دوستانم با اهداف و ملاحظات زیر طراحی و ایجاد کردم:

 • با توجه به چاپ خلاصه خاطرات زندگیم به انگلیسی  و ترجمه آن به فارسی اینجا محلی است برای مشتافان تا اصل آنرا ملاحظه نمایند.

 • از آنجا که کتاب تنها داستان زندگی من بدون جهت گیری و نتیجه گیری خاص و جامع سیاسی و فلسفی است. اینجا محلی است جهت پاسخ به سئوالات و بیان نقطه نظرات من.

 •  امیدوارم در آینده این سایت محل برخورد آرا و عقاید افرادی شود که انسانها را سیاه و سفید ندیده و طرفدار تحمل پذیری میباشند. همچنین محلی برای ارائه آرا و عقاید دوستداران و کاوشگران فهم آزادی و دموکراسی در ایران و اسلام شود.

 • در این وب سایت و در مقالات نوشته شده بوسیله من، از بکار گیری وذکر القاب، تیتر و عنوان افراد که میتواند بکارگیری آنها حمل بر تأئید و عدم بکارگیریشان حمل بر رد و مخالفت با آنها شود معذورم مگر در مواردی که عنوان بخشی از نام فرد شده مثل "ستار خان" و یا " باقر خان" و یا "ملا صدرا" و..

 • در فاکت آوری از دیگران و در مقالات ارائه شده توسط دیگران کلمات و صفات توهین آمیز حذف میگردد.

 • استفاده از مطالب اين وب سايت با ذکر ماخذ و نام وب سايت بلامانع است.


For problems or questions regarding this web contact [M@Banisadr.info].
Last updated: 12/31/07. x