28 دسامبر 2006

دوست عزيز علي،

 

با تشکر بسيار زياد از نامه پر لطف و صفای تو و با ابراز تاسف از اينکه بعضي از نکات ذکر شده در نامه مرا شخصي گرفته و احتمالا" خم رنجش بر پيشانيت نشسته.

دوست عزيز بگزار قبل از هر چيز يک و يا چند رفع سوء تفاهم بکنم. اولا" من بياد نميآورم که در نامه ام خدای ناکرده به جداشدگاني که از مسير رمادی و ابوغريب گذشته اند توهين نموده و آنها را متهم به پروردن عقده و کينه در دلهايشان کرده باشم. بعکس من دوستاني را ميشناسم که بهيچ عنوان چنين مسيری را طی نکرده اند اما عقده و کينه شان نسبت به سازمان بيش از هر کس ديگری است. بحث من اينستکه حتي يکروز ماندن در فرقه، درصورت فهم اينکه آنان چه دارند با انسانها ميکنند، کافي است که انسان را ابد المدت عقده مند نسبت به آنها کرده و نفرت از ايشان را ميهمان دلهای آنان سازد. در واقع دلي بزرگ ميخواهد که انسان آنها را از نزديک ديده و ظلمشان را چشيده و باز چون تو بزرگوارانه طالب عفو و بخشش و سلامت حالشان باشد.

ثانيا" پاسخ من به نامه تو فرصتي برايم بود که با دوستي درددل کرده و مشگلات ما جداشدگان را از زاويه ای ديگر هم بررسي کرده و به اطلاع همگان برسانم. در نتيجه بهيج عنوان قصد من اين نبود که خدای ناکرده تو از آنها چنين برداشت نمائي که مخاطب گله های من تو هستي و نه ديگران.

علي عزيز من احساس ميکنم که ميتوانم درک کنم که بر سر تو و دوستان ديگر در ابوغريب و زندانهای خود مجاهدين چه آمده، اما سئوال من اينستکه الان چي؟ الان بدنبال چه هستيم؟ و آيا مسيری را که داريم طي ميکنيم ما را به آن سر منزل ميرساند و يا خير؟ ممکن است دوستي از جداشدگان به من بگويد: آری ميرساند و تو متوجه نيستي! در اينصورت خيال من راحت ميشود و بر فهمم افزوده ميگردد.

امروز من ايميلي داشتم که گوئي فرستنده از جداشدگان نباشد، نگارنده در ايميلش همچون سازمان بسياری از جداشدگان را نمايندگان حکومت خطاب کرده بود. علي عزيز مشگل من اين افراد هستند وبسياری از هموطنانمان در خارج از کشور که ممکن است به دام فرقه افتاده ودچار مصيبتهائي شوند که ما از آنها عبور کرده ايم. من از ايميلم به تو قصد داشتم دوستان جداشده را با اين مشگل و يا مسئله روبرو سازم که متاسفانه بعضي از ما با نگارشهای غرض آلود و استفاده از فرهنگ سازمان نه تنها نتوانسته ايم تبليغات فرقه در باره جداشدگان را خنثي سازيم بلکه در مواردی بر توهم افراد بيطرف هم افزوده ايم. و الحق حيف اينهمه انرژی که به مقصد نرسد و احتمالا" حاصل معکوس داشته باشد.

برای من اينکه سازمان چه ميکند و چه ميگويد اصلا" مهم نيست، چرا که ميدانم که هر چه آنها ميکنند و مينويسند برای خودشان است و هوادارانشان و ادامه سحر آنان در درون فرقه. اما آنچه جداشدگان در برخورد با فرقه ميکنند، به نوعي برای من جداشده مهم است، چرا که کارکردهای ما بر يکديگر اثر ميگذارد و ميتواند باعث افزون و يا کاستي نتايج کارکردهای ما باشد.

دوست عزيز در نامه تو نکته ای بود که مرا بسيار خوشحال کرد و آن اشاره تو به اين مطلب بود که اهميت رهبری در مجاهدين چه از جانب خودشان و چه از جانب جداشدگان بمراتب بيش از آنچه که هست وانمود ميشود، در حاليکه بقول تو بيش از سه سال است که رهبری آنان در خفاست و تغيير آنچناني در مجاهدين صورت نگرفته. در واقع من معتقدم که وقتي تشکيلاتي ساختار فرقه ای داشته باشد، همواره قادر است در صورت از دست دادن رهبری، مراد جديد خود را پيدا کرده و يا بسازد. نمونه های اين مدعا در تاريخ بسيار است، منجمله در فرقه اسماعيليه که برای چند صد سال و بنوعي تا زمان حاضر قادر بوده و هست که با از دست دادن يک رهبر، مراد جديد را معرفي کرده و بر جای وی بنشانند. بنابراين آرزوی من اينستکه اگرحتي دوستاني تنها از طريق عقده گشائي قصد روشنگری دارند، بعوض نشان گرفتن افراد، ايده فرقه و برپائي آنرا نشانه گرفته و زشتي و قباحت آنرا به تماشا بگذارند.

در نامه ات صحبتي درباره حوض و عمليات جاری کرده بودی. از آنجا که زمانيکه من از مجاهدين جداشدم بحثها در حد ديگ بود، ميخواستم قدری برایم بيشتر بگوئي که اين مباحث چه بودند و چه هدفي را منظور داشتند؟

با تشکر مجدد از نامه پر مهر و محبتت و با پوزش از هر نوع سوء تفاهمي که مطلب من ايجاد کرده و با بهترين آرزوها  برای تو. قربانت مسعود


 

با تشكر از شما بخاطر ورود به این وب سایت  در معرفی آن باید بگویم که آنرا به تشویق دوستانم با اهداف و ملاحظات زیر طراحی و ایجاد کردم:

  • با توجه به چاپ خلاصه خاطرات زندگیم به انگلیسی  و ترجمه آن به فارسی اینجا محلی است برای مشتافان تا اصل آنرا ملاحظه نمایند.

  • از آنجا که کتاب تنها داستان زندگی من بدون جهت گیری و نتیجه گیری خاص و جامع سیاسی و فلسفی است. اینجا محلی است جهت پاسخ به سئوالات و بیان نقطه نظرات من.

  •  امیدوارم در آینده این سایت محل برخورد آرا و عقاید افرادی شود که انسانها را سیاه و سفید ندیده و طرفدار تحمل پذیری میباشند. همچنین محلی برای ارائه آرا و عقاید دوستداران و کاوشگران فهم آزادی و دموکراسی در ایران و اسلام شود.

  • در این وب سایت و در مقالات نوشته شده بوسیله من، از بکار گیری وذکر القاب، تیتر و عنوان افراد که میتواند بکارگیری آنها حمل بر تأئید و عدم بکارگیریشان حمل بر رد و مخالفت با آنها شود معذورم مگر در مواردی که عنوان بخشی از نام فرد شده مثل "ستار خان" و یا " باقر خان" و یا "ملا صدرا" و..

  • در فاکت آوری از دیگران و در مقالات ارائه شده توسط دیگران کلمات و صفات توهین آمیز حذف میگردد.

  • استفاده از مطالب اين وب سايت با ذکر ماخذ و نام وب سايت بلامانع است.


For problems or questions regarding this web contact [M@Banisadr.info].
Last updated: 12/31/07. x